google-site-verification=l1Fx2H-tRvf31XTeoLh8nnPqBJ68u0ZZRsuTAlHdl8s
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ECOCLEAN 2000

Nettoyage et démoussage de toitures, terrasses.

Nettoyage panneaux solaires, entretien de corniches.

0485/40.55.77

Hoe ontmossen?

Totale geschatte prijs voor

 25 jaar

Prijzensimulatie van de verschillende opkuismogelijkheden

opkuismogelijkheden op een dak van 7 M. x 5 M. voor een periode van 25 jaar.

Samen beschermen we u dak, u meest waardevolle bezit 

Ontmossing in 4 trefwoorden natuurlijk, permanent, genezend en preventief

« “Een dak, dat is voor het leven” volgens het gezegde » zegt men wel eens.

De kenmerken van een dak hangen onlosmakelijk vast aan de klimatologische omstandigheden, de toestand van de gebruikte materialen en aan de lokale bouwgewoonten.

De gebruikte materialen voor de overdekking zijn afhankelijk van de stedelijke regelgeving en spijtig genoeg ook van keuze van de eigenaar, bijgestaan door een architect. Ondanks een goede materiaalkeuze heeft de wind vaak vrijspel, geladen met afvalstoffen en verschillende partikels laat de wind deze achter wanneer hij zich een weg baant tussen de gewrichten van het dak.

Deze gewrichten vormen dan weer de ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van allerlei soorten schimmels die u dak schade berokkenen. De lichte temperatuurstijging bij de eerste lenteregen werkt de herbegroeiïng van schimmels, algen en korstmos op het dak in de hand. Deze ontwikkelingen dragen bij tot het verzwakken van u dakbedekking en verkorten de duurzaamheid ervan. Om deze nefaste ontwikkelingen tegen te gaan, doen we vaak een beroep op biociden, die zich naast het vergiftigen van water slechts beperken tot het tijdelijk vernietigen van de schimmels.

Eenmaal de problemen verholpen zijn met behulp van dergelijke producten en het dak weer als nieuw is, zal het echter opnieuw onderhevig zijn aan de wetten der natuur. Ditmaal zal de mosvorming zich nog sneller ontwikkelen, het is slechts wanneer men gebruik maakt van specifieke middelen om het dak te ontmossen en achteraf de dakbedekking opnieuw sterker maakt, dat het effect duurzaam kan zijn. Wanneer het dak bemost is, moest men niet gaan voorlopen op de zaken, maar eerder nadenken over een duurzame, kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke oplossing voor het probleem.

Het is vanuit deze gedachtegang dat het systeem DMOS werd ontwikkeld. Het systeem is er niet op uit agressieve producten te gebruiken, maar opteert liever om een bijna passief element te hanteren( zie de bijlage over wateranalyse), dat niet enkel een duurzaam en genezend effect zal hebben in de weken na de toepassing (de vernietiging van de schimmels), evenwel en vooral zal het een preventief effect hebben op lange termijn (het vermijden van nieuwe aantasting), op zeer lange termijn (tientallen jaren).

Verwezenlijkt volgens de regels van de kunst zal het systeem DMOS minimum 50 jaar meegaan, vereisend slecht een minimum aan onderhoud.

Het dak van u huis is de engelbewaarder van het gebouw, het zou dus zeer spijtig zijn om schimmels vrijspel te geven en het dak te laten vernietigen.

We gaan vaak op zoek naar allerlei soorten oplossingen die ons dak weer splinternieuw kunnen maken.

Deze zoektocht kan weleens zeer duur uitdraaien. De kwaliteit van het werk geleverd door de dakwerker die de reiniging en renovatie uitvoert is van cruciaal belang voor het resultaat, zowel op korte als op lange termijn.

U zal geconfronteerd worden met een veelheid aan reinigingsmethoden, gaande van eenvoudige tot meer complexe methoden die slechts op korte, gemiddelde termijn werken, of helemaal niet. Men moet op regelmatige basis een onderhoud laten uitvoeren (gemiddeld om de 6 jaar), als dit niet vergeten wordt, een onderhoud dat wederom invloed heeft op de kwaliteit van de dakbedekking.

In tegenstelling tot al deze methoden kan men ook opteren voor een simpele, efficiënte en duurzame behandeling: eenmaal uitgevoerd kan men de behandeling zijn werk laten doen … helemaal alleen.

Het DMOS-systeem is daadwerkelijk een natuurlijk en permanent ontmossingsysteem.

Waarom ontmossen?

Afgezien van de groene daken die specifiek voorzien zijn van dit effect, is het niet wenselijk allerlei soorten vegetatie zich te laten vestigen op u dak. Het gebruikte materiaal voor u verslijt na verloop van tijd, dit resulteert in kleine scheurtjes die de plantengroei bevorderen. De wortels van de mossen scheiden organische zuren af, die u dak afbreken en lekken teweegbrengen. Om nog maar te zwijgen van de meer serieuze beplanting, dewelke hun wortels u huis ernstig kunnen beschadigen.

Ontmossingsmethoden

Tot op heden bestaan er slecht 4 soorten methoden om te ontmossen

De eerste is de eenvoudigste: Het bostelen

Uit te voeren met een borstel die hard genoeg is om het mos te verwijderen en zacht genoeg om de ondergrond niet beschadigen. Deze mechanische actie geeft u dak onmiddellijk een proper uitzicht. Het is echter wel een methode die jaarlijks dient herhaald te worden, aangezien ze niet preventief werkt en de wortels van de mossen nooit helemaal verwijderd zullen worden. De mossen zullen opnieuw groeien en ditmaal nog sneller als voorheen doordat de ruwheid van het dak werd aangetast door herhaaldelijke poetsbeurten.

De tweede methode: Hoge druk

Uitgevoerd met een hogedrukreiniger, wordt bij deze methode het mos effectief verwijderd van het dak, maar beschadigt tegelijkertijd ernstig de dakbedekking. De krachtige straal van de reiniger kan doordringen tot in de scheuren, gemaakt en aangetast door het mos, en zal het mos vernietigen. Deze behandeling zal echter de aangetaste gebieden bloot leggen en zo nieuwe de ontwikkeling van nieuwe mossen in de hand werken. Men heeft wel een schoon en nieuw dak als resultaat. Deze behandeling dient om de 5 à 7 jaar herhaald te worden. Men kan deze reinigingstechniek aanvullen met een likje verf op het dak aan te brengen. Verf die tijdelijk de schade, veroorzaakt door het mos, zal verbergen, maar die evenwel onthechtingsproblemen kan teweegbrengen.

De derde methode is chemisch en vervuilend :

Op dezelfde wijze als de voorgaande uitgevoerd, omvat deze behandeling het aanbrengen van een vervuilend chemisch product om de mossen te vernietigen. Het propere en nieuwe effect zijn onmiddellijk merkbaar. Deze behandeling dient herhaald te worden om de 5 à 7 jaar. Deze reinigingstechniek kan worden aangevuld met en likje verf op het dak aan te brengen, met dezelfde wederom dezelfde opmerking dat dit problematische onthechting in de hand kan werken.

De vierde methode is natuurlijk en eeuwig :

DMOS wordt op u dak aangebracht, de regen en de wind zullen u handlagers worden in de strijd tegen het mos. Deze behandeling, die tegelijk het mos vernietigt en preventief werkt, bestaat reeds meer dan dertig jaar. De techniek maakt gebruik van een dun rooster van geoxideerd koper. Het mos zal bij behandeling met deze methode vernietigd worden doordat het zwart wordt, poederachtig en op natuurlijke wijze van u dak zal vallen door wind en regen. Deze efficiënte behandeling gebeurd in alle kalmte en heeft een permanente werking. Bovendien dient ze maar eenmalig uitgevoerd te worden en worden de materialen van u dak en gebouw niet aangetast.

Waarom u dak ontmossen?

Afgezien van de groene daken die specifiek voorzien zijn van dit effect, is het niet wenselijk allerlei soorten vegetatie zich te laten vestigen op u dak.

Het gebruikte materiaal voor u verslijt na verloop van tijd, dit resulteert in kleine scheurtjes die de plantengroei bevorderen.

De wortels van de mossen scheiden organische zuren af, die u dak afbreken en lekken teweegbrengen. Om nog maar te zwijgen van de meer serieuze beplanting, dewelke hun wortels u huis ernstig kunnen beschadigen.

De installatie

Het installeren van DMOS is gemakkelijk. Bij daken uit leisteen hecht men het product vast aan haken, bij betegelde daken wordt het aangebracht met behulp van een lijmproduct.

De voordelen van koper

De antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen van koper rechtvaardigen het gebruik ervan in waterleidingen en in sommige landen voor daken en goten.

Zijn weerstand tegen corrosie en zijn chemische samenstelling voorkomen de verspreiding en de vasthechting van algen en mossen. De zouten van koper, oxychloride genaamd, hebben een schimmeldodende eigenschap.

Koper is een modern en economisch materiaal voor dakbedekking. Zijn ongeëvenaarde levensduur is zeker een relatief hogere aankoopprijs waard.

Eenmaal aangebracht, vergeet u het. Regen en wind zullen hun werk doen, het mos wordt zwart en zal uiteindelijk als poeder van u dak vallen.

DMOS is een systeem van onberispelijke efficiëntie. De koper legering zorgt voor een chemische reactie bij contact met water en vernietigt onmiddellijk alle soorten mossen en dakschimmels.

Dankzij zijn unieke toepassing blijft DMOS de meest economische behandeling op de markt en overstijgt ruimschoots producten die herhaaldelijke toepassingen vereisen die zeer kostelijk en vervuild zijn. Koper is als natuurlijk element volledig ecologisch verantwoord en heeft zijn gunstige effecten reeds vele jaren bewezen.